Galleri Haaken

Inge Jensen - membran - mine

19/2 - 23/3  2003

Inge Jensen
Inge Jensen, Membran - mine, 2002, 72 x 72 cm

Membran - mine
Inge Jensen, 2002
72 x 72 cm

Inge Jensen: Mine, 2002, 90 x 90 cm
Inge Jensen: Minne, 2002, 160 x 160 cm
Inge Jensen: Membran - mine, 2003, 97 x 100 cm
Inge Jensen: Portal, 2001, 70 x 70 cm
Inge Jensen: Portal - mine, 2003, 155 x 150 cm

Under tittelen membran - mine stiller Galleri Haaken ut malerier av Inge Jensen laget i løpet av de siste to årene.

Jensens arbeider fra de siste 15 årene er representative for den abstrakte tradisjon innenfor maleri. Han har imidlertid, i sine arbeider, hele tiden beholdt klare referanser til natur, konflikter mellom naturens grunnelementer, igjen konflikter mellom disse og vanskeligere definerbare metafysiske problemstillinger.

Utviklingen i Jensens maleri representerer en kontinuerlig prosess hvor eksistensielle problemstillinger og naturopplevelser på den ene siden, formelle og estetiske problemstillinger på den andre driver arbeidet videre i en langsom, nærmest organisk utvikling.

Hans seneste arbeider føyer seg naturlig inn i denne utviklingen. Han har i disse tatt i bruk nye materialer som shellakk og bladmetall. Disse er grunnelementer som satt opp mot mer tradisjonell materialbruk i klare, til dels geometriske komposisjoner, gir nye innfallsvinkler til de over nevnte problemstillingene.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei