Galleri Haaken

Tone Indrebø - Randsone

22/11 - 16/12  2023

Tone Indrebø
Tone Indrebø, Randsone 5, 2023, 50 x 50 cm

Randsone 5
Tone Indrebø, 2023
50 x 50 cm

Tone Indrebø: Randsone 1, 2023, 60 x 60 cm
Tone Indrebø: Randsone 2, 2023, 60 x 60 cm
Tone Indrebø: Randsone 3, 2022, 50 x 40 cm
Tone Indrebø: Randsone 4, 2023, 50 x 50 cm
Tone Indrebø: Randsone 6, 2022, 50 x 40 cm
Tone Indrebø: Randsone 7, 2023, 50 x 40 cm
Tone Indrebø: Randsone 8, 2023, 60 x 60 cm
Tone Indrebø: Randsone 9, 2022, 50 x 50 cm
Tone Indrebø: Randsone 10, 2023, 50 x 40 cm
Tone Indrebø: Randsone 11, 2022, 50 x 50 cm

Galleri Haaken har gleden av å ønske velkommen til en ny separatutstilling med Tone Indrebø. I utstillingen vises i alt 12 nye verk. Tone Indrebøs malerier er, for den som ikke kjenner til henne fra før av, koloristisk besnærende, fortettede, lavmælte og ikke minst, kompromissløse.

Gjennom mange år har Tone Indrebø i sitt arbeid tatt utgangspunkt i utsynet hun har fra eget atelier i første etasje i en lav terrasseblokk i Voksenåsen. Indrebøs malerier har likevel aldri dreid seg om gjengivelser av naturen i eget nærmiljø. Det er snarere en konsentrasjon om maleriet, selve det koloristiske og en fordypelse i arbeidsprosessen som interesserer henne. Et flertall av maleriene i den aktuelle utstillingen består av hundrevis av bilder malt oppå hverandre, men det er kun det siste bildet betrakteren ser. De mange sjiktene og alt betrakteren ikke har tilgang til, men bare kan forestille seg, klinger med i opplevelsen av bildene.

Det subtile maleriske uttrykket i utstillingen Randsone, likner grunnleggende sett på bilder hun har malt før. Det er som om Indrebø i større og større grad har begynt å bruke sine egne tidligere bilder som forelegg. Likevel er noe vesentlig endret: tilløp til forførende naturlyriske skildringer og enkelte silhuetter av menneskeliknende figurer er plassert i motivenes ytterkanter og det er her, snarere enn i de sentrale delene av komposisjonene, at den vesentlige informasjonen er nedfelt. Kanskje har den egenartede disposisjonen av billedflaten sammenheng med et skifte i Tone Indrebøs egen forståelse av hvor man bør søke for å finne de mest interessante svarene.

_______

Galleri Haaken is pleased to welcome you to a new solo exhibition featuring Tone Indrebø. The exhibition showcases a total of 12 new works. For those unfamiliar with her, Tone Indrebø's paintings are captivating in colour, condensed, subdued, and above all, uncompromising.
For many years, Tone Indrebø has drawn inspiration from the view outside her studio on the ground floor of a low terrace block at Voksenåsen, Oslo. However, Indrebø's paintings have never been about reproducing the nature in her immediate surroundings. Instead, it is a concentration on the painting itself, the coloristic aspects, and a deepening of the artistic process that interests her. A majority of the paintings in the current exhibition consist of hundreds of layers of images, but only the final layer is visible to the observer. The numerous layers and everything the observer cannot access but can only imagine contribute to the experience of the paintings.
The subtle painterly expression in the exhibition 'Randsone' resembles fundamentally the images she has painted before. It seems as if Indrebø has increasingly started to use her own previous paintings as references. Nevertheless, something essential has changed: hints of seductive nature-inspired descriptions and some silhouettes of human-like figures are placed at the edges of the motifs. It is here, rather than in the central parts of the compositions, that the essential information is embedded. Perhaps the unique arrangement of the pictorial surface is related to a shift in Tone Indrebø's own understanding of where one should seek to find the most interesting answers.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei