Galleri Haaken

Sverre Malling, At arbeidshanskene er våre egne, 2022, 62 x 42 cm

At arbeidshanskene er våre egne
Sverre Malling, 2022
62 x 42 cm

Sverre Malling: Lazarus, 2022, 110 x 151,5 cm
Sverre Malling: Mitt lille lam, 2022, 76 x 112,5 cm
Sverre Malling: Kanskje du skal opp på det fjellet helt alene, 2021, 62 x 39 cm
Sverre Malling: Lazarus - detail, 2022
Sverre Malling: Lazarus - detail, 2022
Sverre Malling: Lazarus - detail, 2022
Sverre Malling: Mitt lille lam - detail, 2022
Sverre Malling: Mitt lille lam - detail, 2022
Sverre Malling: Mitt lille lam - detail, 2022
Sverre Malling: Hurdy Gurdy Man, 2021, 158 x 123 cm
Sverre Malling: Hurdy Gurdy Man, 2021, 158 x 123 cm
Sverre Malling: Titten Tei og Steigans Lille Røde, 2022, 22 x 22 cm
Sverre Malling: Seidmenn – Live in Leipzig 1991, 2022, 22 x 22 cm
Sverre Malling: I dag: Klart solskinn oppe i höiden, 2022, 22 x 22 cm
Sverre Malling: Titten Tei og Steigans Lille Røde, 2022, 22 x 22 cm
Sverre Malling: Seidmenn – Live in Leipzig 1991, 2022, 22 x 22 cm
Sverre Malling: I dag: Klart solskinn oppe i höiden, 2022, 22 x 22 cm

Alt begynner med en linje. Sverre Malling (f. 1977) er blant Norges mest anerkjente og originale kunstnere, en som har aktualisert og trukket tegningen og tegnemediet i nye retninger. Nå returnerer han med ny utstilling på Galleri Haaken.
Innkjøpt ved blant annet Nasjonalgalleriet, Astrup Fearnley Museet, Kistefos Museum, Drammens Museum, Sørlandets Kunstmuseum, Haugar Kunstmuseum og Nordnorsk Kunstmuseum, og med separatutstillinger på Galleri Haaken, Kunstnerforbundet, Lillehammer Kunstmuseum og Kristin Hjellegjerde Gallery i London, er Mallings arbeid bygget inn i den kulturelle kunstbevisstheten.
I Sverre Mallings verk møter vi en særegen form- og billedverden som samtaler med kulturhistoriske forelegg og samtidens massesymboler samtidig. Linjen er grunnspråket i Mallings kunstnerskap. Mallings tegnearbeid er oppmerksomhetens seier over umiddelbarheten. I «Lazarus & mitt lille lam» er det den møysommelige og minutiøse streken som måler opp mulige verdener.
Malling turnerer tradisjonelt formspråk med en hypersamtidig følsomhet. Alvor og ubehag balanseres mot det lekne, til og med barnlige. Mallings bilder er åpne verk.
Etter å ha utforsket esoteriske understrømmer og anakronistiske skikkelser i den engelske estetiske tradisjonen, hvor kultfigurer og eksentrikere som Stephen Tennant og Genesis P-Orridge løftes frem, beveger Sverre Malling blikket nå på Galleri Haaken tilbake til det norske og det nasjonale. Men også her befinner vi oss i Mallings «marginoptikk», en vedvarende interesse for det oversette: en vilje til å tegne seg inn i og turnere hva Malling kaller «motsetningenes sammenfall».
Fortid og fremtid befinner seg i en stadig mer fremmedgjort samtale. I «Lazarus og Mitt lille lam» forsetter Sverre Malling sin visuelle forskning i det marginaliserte. Han dissekerer og problematiserer et sosialt, kulturelt og politisk krisefelt. Et tablå hvor det nasjonale og individuelle, det autentiske og det konstruerte kolliderer.
Tittelen spiller på bibelske fortellinger på den ene siden og folkelige nasjonale motiver på den annen. Sistnevnte er et ordspill på Ole Paus’ sang «Mitt lille land», som ble løftet opp til musikalsk nasjonalepos i kjølvannet av 22. juli. Ingen historier er nøytrale; er vårt lille land også en konstruksjon? Er det et bilde som lykkes i å favne et meningsfullt fellesskapsbegrep?
Galleri Haaken presenterer et konsentrert utvalg nye verk, som på ulike måter belyser, motarbeider, og prøver ut fortellinger om fellesskapets konsensuskultur og det nasjonale kollektivets skyggesider. Hva betyr samhold, individualitet og historiebevissthet i en tid hvor sannhetsbegreper- og hegemonier er forvitret? Hvor forholdet mellom den oppbyggelige fortellingen, faktakritiske understrømmer og falske nyheter forgifter det offentlige ordskiftet?
I de aktuelle verkene sirkulerer referanser til William Blake, Anne Cath. Vestly, konspirasjonslitteratur, Bjørn Eidsvåg og svartmetall rundt hverandre. Mallings linse setter historiske og kontemporære fenomener opp mot hverandre og belyser sprekkene, glipene og spenningene som oppstår i friksjonen.
Men historien forblir også kilden til et visuelt register, et formalt repertoar. Tegningens kontekst er også historisk fundert. I «Lazarus & Mitt lille lam» finnes kunsthistoriske føringer til alt fra Josep de Ribera og Adriaen van de Velde, til Theodor Kittelsen og Per Kleiva. Det gamle og det nye brytes mot hverandre i en fortelling om tilhørighet, utenforskap og nasjonal tradisjonsallergi.
Malling utforsker i denne utstillingen forholdet, eller snarere misforholdet mellom det som ligger i dagen, og det som nettopp ligger under dagen. «Lazarus og Mitt lille lam» er en meditasjon over randsonens virkelighetsbilder. Den politiske offentlighetens skyggeliv.
Hva er en kultur og en nasjon tjent med å beholde eller forlate?«Lazarus og mitt lille lam» er en fortelling om et mulig Norge. Eller snarere hva Norge og nasjonsbygging betyr i et endret medie- og identitetslandskap. Sverre Mallings utstilling på Galleri Haaken utforsker og problematiserer disse mekanismene, men ønsker ikke nødvendigvis å gi entydige svar. Snarere er verkene veier til å åpne opp mulige meningsrom og perspektiver; I disse bildene er det spørsmålsstilling og ikke stillingtagen som er Mallings prosjekt.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei