Galleri Haaken

Ulf Nilsen - Archives Lost and Found

3/2 - 5/3  2022

Ulf Nilsen
Ulf Nilsen, On the Edge of Day, 2022, 50 x 60 cm

On the Edge of Day
Ulf Nilsen, 2022
50 x 60 cm

Ulf Nilsen: Archives Lost and Found, 2013, 200 x 150 cm
Ulf Nilsen: Shadows of the Night, 2022, 50 x 60 cm
Ulf Nilsen: The Condition I, 2022, 60 x 50 cm
Ulf Nilsen: The Condition II, 2022, 60 x 50 cm
Ulf Nilsen: The Condition III, 2022, 60 x 50 cm
Ulf Nilsen: The Echo of the Walls, 2014, 200 x 225 cm
Ulf Nilsen: Shelter I, 2022, 60 x 50 cm
Ulf Nilsen: Studio Visitor, 2021, 200 x 150 cm
Ulf Nilsen: Shelter II, 2022, 50 x 60 cm
Ulf Nilsen: A Vision, 2021, 50 x 60 cm
Ulf Nilsen: Journey into the Beyond, 2014, 200 x 495 cm
Ulf Nilsen: Installation view, 2022

Utstillingen tar utgangspunkt i maleriet «Archives Lost and Found» (2013). Motivet inneholder gjengivelser og bearbeidelser av ett vell av forskjelligartede gjenstander som er kastet – og funnet. Motivet er hentet fra Ulf Nilsens atelier, men belyser flere gjentakende dilemmaer hos enhver skapende kunstner; drøftingen av hvilke av ens ideer som skal beholdes, hvilke som skal forkastes og, ikke minst, drøftingen rundt hvordan ideene skal kunne la seg formgi. «Archives Lost and Found» er også tittelen på selve utstillingen, fordi alle bildene som i denne omgangen vises for publikum har en slags forbindelse med «raset» som artikuleres i nettopp dette ene, «Archives Lost and Found».
I maleriet «Studio Visitor» som ble påbegynt allerede i 2013 og utstilt, men først ble avsluttet i 2021, gir Nilsen et innblikk i arbeidsforholdene i eget atelier. Den svartbrune portalliknende gjenstanden dominerer bildets komposisjon og inngir, i lag med fremstillingen av et veltende bord, skjeve, loddrette linjer gjennom bildet og en haug av skrot, en følelse av ubalanse og spenning – det er som om rommet når som helst kommer til å bryte sammen. Til høyre i bildet har Nilsen malt inn en liten skisse av et hus som faller. Denne skissen danner utgangspunktet for maleri- serien «The Condition» der Nilsen gjennom visuelle utprøvninger reflekterer over den levende, sårbare naturen og mennesket som en del av denne.
Utstillingens største verk, triptyket «Journey Into the Beyond», er hele 2 x 5 meter og skal leses fra venstre mot høyre, som var det en setning. Venstre del er å forstå som en form for forspill der betrakteren trekkes inn i en slags labyrint. Den midterste delen rommer en Zen- liknende stillhet og utgjør et sted for ettertanke. Høyre del viser en hvit flate som peker innover mot et landskap av fragmenterte hus og et telt med fjell og hav bak. Sentralt i bildet ligger en sammenbrettet, grønn stol; en metafor for en menneskelig tilstand.
"Jeg ser på «Journey Into the Beyond» som et uttrykk for en søken etter helhet og balanse i en fragmentert verden. Drøm og virkelighet veves sammen i håp og balanse". Ulf Nilsen

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei