Galleri Haaken

Espen Dietrichson - The Third Place

31/5 - 24/6  2018

Espen Dietrichson
Espen Dietrichson, Segment of Segment, Opened from Open #6, 2018, 212.5 x 36 cm

Segment of Segment, Opened from Open #6
Espen Dietrichson, 2018
212.5 x 36 cm

Espen Dietrichson: Hard Edges, Cloudy Cities #4, 2018, 153 x 113 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #8, 2017, 81 x 54 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #2, 2017, 86 x 60 cm
Espen Dietrichson: Hard Edges, Cloudy Cities #5, 2018, 171 x 113 cm
Espen Dietrichson: Segment of Segment, Opened from Open #5, 2018, 64 x 34.5 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #1, 2018, 60 x 81 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #10, 2018, 95 x 147 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #11, 2018, 96 x 147 cm
Espen Dietrichson: The Faint Light #5, 2018, 81 x 55 cm
Espen Dietrichson: Segment of Segment, Opened form Open #7, 2018, 249 x 27,5 cm
Espen Dietrichson: Installation view 1, 2018
Espen Dietrichson: Installation view 2, 2018
Espen Dietrichson: Installation view 3, 2018
Espen Dietrichson: Installation view 4, 2018
Espen Dietrichson: Installation view 5, 2018
Espen Dietrichson: Segment of Segment,
Opened from Open #4, 2018, 51 x 29,5 cm
Espen Dietrichson: Segment of Segment,
Opened from Open #8,, 2018, 29 x 16 cm
Espen Dietrichson: Segment of Segment, Opened from Open #2, 2018, 170 x 35 cm
Espen Dietrichson: Segment of Segment, Opened from Open #5, 2018, 64 x 34.5 cm

Galleri Haaken har gleden av å ønske velkommen til Espen Dietrichsons soloutstilling The Third Place. I forbindelse med åpningen tilbys publikum en førpresentasjon av den første monografien om Espen Dietrichson, Seven Years, redigert av den italienske forfatteren Demetrio Paparoni og utgitt på SKIRA forlag. Monografien lanseres internasjonalt høsten 2018. Boken inneholder tekstbidrag av Demetrio Paparoni, Katya Tylevich, Øyvind Storm Bjerke, Tone Lyngstad Nyaas, Arve Rød, Maria Moseng og Karl Olav Segrov Mortensen.

I likhet med tidligere bygger Dietrichson kombinasjoner av forskjellige medier, teknikker og kontekster inn i det enkelte verkets struktur: i silketrykk, akvarell og skulptur i bronse og syrefast stål. Dietrichsons nærvær i egne arbeider kommer, blant annet, til syne via selve arbeidsmetoden: gjennom valg av form og gjennom spenningen mellom kontinuitet og eksperimentering og utforskning av nye ideer.
Uavhengig av medium bindes Dietrichsons estetiske objekter sammen av en underliggende interesse for romlighet og det som oppstår når størrelsesforhold ikke er avklarte. I arbeidet med å produsere silketrykk – de store bygningscollagene – starter Dietrichson med å utforske bygningens skulpturelle potensiale og lage tekniske tegninger av arkitekturens åpne form i stor skala. Materialet er hundrevis av fotografier av den aktuelle bygningen fra ulike vinkler som kunstneren møysommelig setter sammen og kutter opp for å modellere sin komposisjon. Dietrichson liker å resirkulere sitt eget materiale gjennom ulike tilnærminger slik at utgangspunktet til slutt blir ugjenkjennelig. Skissematerialet for bygningscollagene blir bearbeidet videre og danner utgangspunkt for akvareller eller skulpturer. Ideen om at alt kan videreføres, bearbeides, transformeres, forskyves og settes sammen på nytt etter mange år, er gjennomgående for Dietrichsons metode. Fascinasjonen over at slike prosesser kan bringe en videre til et nytt kunstnerisk bearbeidet rom, det som før ikke fantes, klinger med som en poetisk grunntone i utstillingstittelen The Third Place.
I den nevnte monografien skriver Øyvind Storm Bjerke i sin tekst om Dietrichson akvareller: «Dietrichsons billedverden oppstår i rommet mellom en tradisjonell håndverksbasert fremstilling og den nye teknologiens mulighet til å skape en virtuell verden på skjermen etter vilje og behov. Gjennom en tilsynelatende tilfeldig, men nøye komponert sammensetning av geometriske elementer, gradering av fargen fra det opake til det gjennomskinnelige og ulike vis å blande ut og påføre pigmenter på papiret, skaper han opplevelsen av rom i flaten gjennom rent maleriske virkemidler». Og videre: «Innenfor den enkelte avgrensede formen flyter pigmentet iblant ut og nyanseres og får ulik grad av transparens. Dette elementet spiller Dietrichson særlig grad på i en serie akvareller i gråtoner. Enkelte steder truer det flytende elementet med å bryte ned den presist oppbygde strukturen. Fargen blir en levende hud som føyer seg smidig om formen i serien kalt «Det svake lyset», der tittelen spiller på hvordan formen fremstår som et resultat av lysintensitet og lysinnfall».

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei