Galleri Haaken

Sverre Malling -The blossoms we wear in our hats

30/3 - 30/4  2017

Sverre Malling
Sverre Malling, Builder of Solomon's Temple, 2017, 56,5 x 76 cm

Builder of Solomon's Temple
Sverre Malling, 2017
56,5 x 76 cm

Sverre Malling: The widow's sons, 2017, 76 x 112 cm
Sverre Malling: The Orphan, 2017, 65,5 x 50 cm
Sverre Malling: Norwegian Muskox, 2016, 180 x 263 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats I, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats II, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats III, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats IV, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats V, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats VI, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats VII, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats VIII, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats IX, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats X, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats XI, 2017, 19 x 12,5 cm
Sverre Malling: The blossoms we wear in our hats XII, 2017, 19 x 12,5 cm

Galleri Haaken har gleden av å ønske velkommen til Sverre Mallings 4. separatutstilling The blossoms we wear in our hats. Mallings kunstnerskap er preget av en løpende kontinuitet og i de nye detaljrike kulltegningene gjenkjennes kunstnerens stadige veksling mellom motsetningspar som sentrum og periferi, det bofaste og nomadiske, og samtid og mytisk tid. Gjenkjennes gjør også interessen for alternative levemåter og kulturer som gjerne avviker fra normalen. Opp til diskusjon med betrakteren tas også den ambivalente og kanskje bent frem konfliktfylte relasjonen mellom et, til dels, frivillig utenforskap og felleskapet. Innunder denne diskusjonen hører også den stadig pågående, offentlige debatten omkring assimilering eller integrering av grupper med fremmedkulturell bakgrunn. Et beslektet emneområde Malling indirekte gjør til gjenstand for undersøkelser i den aktuelle utstillingen er situasjonen for dagens urbefolkninger.

Utstillingens tittel er et setningsledd lånt fra livsverket til amerikanske Walt Whitman; diktsamlingen «Leaves of Grass». I denne diktsamlingen skisseres forbindelser mellom det flytende selvet og den flytende verden og den sømløse overgangen mellom fortid og nåtid. Whitmans fremtidsvisjon knyttet til et amerikansk utopia bygget på demokratiske verdier, nestekjærlighet, politisk og religiøs toleranse, er i dag satt på en hard prøve, og utfallet er uvisst. Mallings tilnærming til spørsmål rundt identitetsdannelse og minoritetsproblematikk viser seg i utstillingen blant annet gjennom motiver av indianere som lever i ørkenreservat, navnesmykke av hittebarnet Kaspar Hauser og en industriherre fra den amerikanske pionértiden.

Like så interessant som å studere de sentralt plasserte figurene og objektene i billedrommene er det å studere former og objekter lenger innover eller utover i komposisjonene. Nedfelt i Mallings knapt synlige og hørbare små tegn og hvisk ligger vesentlige opplysninger med tanke på å tilegne seg forståelse. Malling vil ikke la seg begrense av tradisjonsorientering eller av et bestemt register, men kombinerer fritt visuelle elementer fra forskjellige deler av kulturen.

The blossoms we wear in our hats består av nye tegninger produsert det siste året, men publikum får også et gjensyn med «Norwegian Muskox» (2016) som tilhører Haugar Vestfold Kunstmuseum. Parallelt med den aktuelle utstillingen på Galleri Haaken lanseres boken Many a blossom shall its leaves unfold, i samarbeid med No Comprendo Press.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei