Galleri Haaken

Henrik Kleppe Worm-Müller - ESCAPISM

9/2 - 5/3  2017

Henrik Kleppe Worm-Müller
Henrik Kleppe Worm-Müller, Absent, 2016, 80 x 100 cm

Absent
Henrik Kleppe Worm-Müller, 2016
80 x 100 cm

Henrik Kleppe Worm-Müller: Show me more, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Follow me, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Come closer, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Come back, 2016, 170 x 120 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Come back II, 2016, 170 x 120 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: House of joy, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Follow me II, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Simone, 2016, 100 x 80 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Tree of hope, 2016, 200 x 150 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: House of widows, 2016, 150 x 200 cm
Henrik Kleppe Worm-Müller: Keep walking, 2016, 150 x 200 cm

Galleri Haaken har gleden av å ønske velkommen til Henrik Kleppe Worm-Müllers andre separatutstilling.

Henrik Kleppe Worm-Müller(f.1981), maler og tidligere en av Norges fremste skateboardere, har frem til nå arbeidet i et fotorealistisk formspråk. I utstillingen Escapism presenteres 13 malerier basert på fotografiske forelegg – i all hovedsak snapshots fra egen hverdag. Alle olje og akryl på lerret. Worm-Müller beveger seg i den aktuelle utstillingen bort fra det fotorealistisk uttrykket mot et intendert idylliserende uttrykk som formidler temporale erfaringer. En desperat motstand mot å gi slipp på øyeblikk som synes fullkomne nedfeller seg i en blanding av intens detaljorientering og et impresjonistisk malerisk uttrykk.
Eskapisme, virkelighetsflukt; i moderne litteraturkritikk om den litteraturen som ved å romantisere virkeligheten flykter fra den, eller også om de tendenser i diktningen som antyder en bevisst eller ubevisst trang til å flykte fra de problemene som den historiske og sosiale virkeligheten medfører.

Om sitt eget prosjekt uttrykker Worm-Müller:
Denne utstillingen handler først og fremst om mine private bilder og minner.
Jeg har brukt fotografier som forelegg for maleriene, ikke for å imitere fotografiene, men for å formidle bestemte øyeblikk. Det kan være vanskelig å gjengi egne minner - viktige, betydningsbærende detaljer kan med tiden gå tapt. Nettopp derfor er et snapshot til tider nyttig, men arbeidene jeg lager skal heller ikke fremstå som digitale fotografier.

Utstillingen Eskapisme dreier seg om livet og om døden. Jeg kan ofte drømme meg bort i en romantisk, ideell verden, men blir gang på gang innhentet av tanker om menneskets eksistensielle rammebetingelser. Det er først og fremst de tilbakevendende tankene om døden som avstedkommer en trang til å romantisere.
Noen av bildene mine er uten figurer: rene landskaper, som både kan vekke en følelse av tomhet, men også en følelse av håp. I Romantikken ble landskapet fremstilt som sublimt ved at menneskene i bildet var små i forhold til den mektige naturen. I noen av bildene har jeg forsøkt å illustrere naturen som mennesker.

Mitt ønske er å illustrere en frykt for å miste det jeg har og en frykt for å miste de menneskene som står meg nærmest. Derfor min tilflukt i noe harmonisk.

En tittel på et av arbeidene jeg stiller ut er "Come back". Her har jeg slitt bort de to figurene i bildet, som illuderer min kone og datter. De spaserer på en sti som er lysbelagt og som er overdrevent glamourisert. "Come back" handler både om gleden over hva jeg har blitt skjenket, men også om frykten for at de som har kommet meg så nær skal bli borte.

Gjennom arbeidene i utstillingen, ønsker jeg å visualisere en flukt og å dvele ved noe av det som de fleste ikke ønsker å utdype og snakke høyt om.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei