Galleri Haaken

Henrik Placht - PERMAFROST

12/1 - 5/2  2017

Henrik Placht
Henrik Placht, Stormens konge, 2017, 268 x 190 cm

Stormens konge
Henrik Placht, 2017
268 x 190 cm

Henrik Placht: Permafrost I, 2016, 268 x 190 cm
Henrik Placht: Episentrum, 2016, 190 x 134 cm
Henrik Placht: Eskimoliv, 2016
Henrik Placht: Permafrost II, 2016, 190 x 134 cm
Henrik Placht: Gjennom drivisen, 2016, 190 x 134 cm
Henrik Placht: Permafrost III, 2016, 150 x 110 cm
Henrik Placht: Videre nordover, 2016, 150 x 110 cm
Henrik Placht: Over en snebro, 2016, 100 x 70 cm

Henrik Placht har tidligere brukt maleriet som et speil og en dialogisk form for selvrefleksjon for å bearbeide en personlig krise. I utstillingen Permafrost trekker Placht det lenger. Det fokuseres nå på vår kriserammede verden med global oppvarming og usikre tider i politikken. Om den globale oppvarmingen overhodet lar seg reversere, er et av de mest urovekkende spørsmålene menneskeheten i dag stiller seg. Den fremste forskningen på området hevder nå at det er all grunn til bekymring: Jordlag som har vært frosset gjennom årtusener tiner fortløpende og temperaturen stiger på planeten.
 
Gjennom Permafrost nærmer Henrik Placht seg den dagsaktuelle offentlige diskursen om global oppvarming akkompagnert av estetiske henvisninger til, blant annet, Fridtjof Nansens ekspedisjoner på Grønland og Polhavet. Titlene «Permafrost»og «Polar vortex» er hentet fra begreper rundt den kjølefunksjonen jorden har. Enkelte andre titler som «Gjennom drivisen» og «Eskimoliv» er imidlertid hentet fra Fridtjof Nansens "På ski over Grønland eskimoliv" og hans ekspedisjoner i 1880 og 1890 årene. Denne koblingen til utstillingens hovedtema ligger i vår nasjons polarhistorie, Norge som sjøfartsnasjon og Nansens dokumentasjon av livet ved polare områder. Herunder klima-avhandlingene fra 1926. Nansens empati med naturen, hans interesse for å utforske nye kulturer og hans tro på utvikling gjennom kriser og utfordringer, forbinder Placht og Nansen på et metafysisk plan.
 
Under påvirkningen fra det daglige bombardementet av bilder i små digitale formater på internett og i sosiale medier artikulerer Placht seg nå i grenselandet mellom det analoge og digitale språket. Det maleriske uttrykket har beveget seg i retning av en leken, tilsynelatende fri, glitch-estetikk knyttet til bevisst bruk av vrengte bilder som dukker opp ved uforutsette funksjonsfeil i elektronisk utstyr. Det uforutsette er tatt inn og er bearbeidet i et malerisk språk som både er villere og friskere enn tidligere, men også mer finjustert. Plachts visuelle språk er inspirert av det tyske, abstrakt ekspresjonistiske maleriet og viser slektskap til Albert Oehlen, Martin Kippenberger så vel som norske Olav Christopher Jenssen som har levet i Tyskland siden 1980 tallet. Permafrost er Henrik Plachts 7. separatutstilling i Galleri Haaken.

________________________________________________________


Henrik Placht has previously used painting as a mirror and a dialectic form of self-reflection in order to come to terms with a personal crisis. In the exhibition entitled Permafrost, Placht goes one step further. The focus is now on our crisis-hit world, as it faces both global warming and uncertain political times. One of humanity’s most disturbing questions nowadays is whether it is even possible to reverse global warming᾿. The most advanced research in the field claims that there is every reason for concern: Layers of earth that have been frozen for millennia are thawing out one by one, and the planet’s temperature is rising.

Through the Permafrost exhibition, Henrik Placht approaches the topical public discourse about global warming accompanied by aesthetic references to Fridtjof Nansen’s expeditions to Greenland and the Arctic Ocean, among others. The titles «Permafrost» and «Polar Vortex» are culled from terms used for the earth’s cooling function. However, certain other titles, such as «Through the Pack Ice» and «Eskimo Life», are taken from Fridtjof Nansen’s books The First Crossing of Greenland and Eskimo Life and his expeditions in the 1880s and 1890s. This link to the exhibition’s main themes lies in our nation’s polar history, Norway’s seafaring heritage and Nansen’s documentation of life in the High Arctic, which also includes dissertations on the climate dating from 1926. Nansen’s empathy with nature, his interest in exploring new cultures and his belief in development through crises and challenges links Placht and Nansen on a metaphysical level.

Influenced by the daily bombardment of images in small digital formats on the internet and in social media, Placht expresses himself at the point where the analogue meets the digital. His artistic expression has moved in the direction of a playful, apparently free, glitch aesthetic linked to the deliberate use of distorted images which pop up in connection with unpredicted functional errors in electronic equipment. The unforeseen has been incorporated and processed in an artistic language that is both wilder and more vivid than before – but also more finely tuned. Placht’s visual articulation has been inspired by the German abstract expressionistic school of painting, and shows a kinship with Albert Oehlen and Martin Kippenberger, as well as the Norwegian Olav Christopher Jenssen, who has lived in Germany since the 1980s. Permafrost is Henrik Placht’s seventh solo exhibition at Galleri Haaken.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei