Galleri Haaken

Ole Jørgen Ness, Ataraxia, 2016, 400 x 700 cm

Ataraxia
Ole Jørgen Ness, 2016
400 x 700 cm

Ole Jørgen Ness: Ataraxia (detail), 2016
Ole Jørgen Ness: Urban Templates, 2016, 300 x 420 cm
Ole Jørgen Ness: Installation view, 2016
Ole Jørgen Ness: Installation view, 2016
Ole Jørgen Ness: Installation view, 2016
Ole Jørgen Ness: Feral Prophecy, installation, 2016

Ole Jørgen Ness har vært en sentral skikkelse i norsk kunstliv siden tidlig 1990 tall, og har en betydelig internasjonal karriere med en rekke utstillinger i Europa, USA og Australia.

Ness var eneansvarlig for det kunstnerdevne galleriet Herslebsgate 10 fra 1992 til 1998. Han introduserte sitt etterhvert legendariske multippel personlighets prosjekt i en TV-debatt (Opus Osiris) i samtidsmuseet 1994. Siden det har han bl.a. representert Norge på Sao Paulo Biennalen i 2003 og blitt innkjøpt av Nasjonalmuseet med en 160 m2 kulltegning fra utstillingen ”Kyss frosken” 2005.
Ness var festspillkunstner i Bergen Kunsthall 2006 og hovedutstiller på Blaafarveverket med Tidemand/Gude, Larson/Zoll i 2008.
Sommeren 2017 stiller han ut med den skandaleombruste 1800 talls kunstneren Felicien Rops i Museum De Reede i Antwerpen, Belgia.

Utstillingen ATARAXIA er Ness første større presentasjon av verk i Oslo på fire år, og hans første separatutstilling i Galleri Haaken.ATARAXIA

Begrepet ataraxia er hentet fra Epikur og betegner sinnsro eller livslykke, oppnådd gjennom frihet fra bekymring.

Opplevelsen av relativ tid, i samspill med prosessuell utforming uten foregående plan, er et sentralt premiss for alle verkene i utstillingen. Det kan sammenlignes med en feedback situasjon, hvor en mer eller mindre overveid første handling trigger de påfølgende, frem til en velger å stoppe. Av og til går det raskt, andre ganger langsomt, og foruten variasjoner i temperament styres uttrykket av formale, mediale og materielle valg. Motivene kan være geometriske eller organiske, figurative eller abstrakte, utført med en bestemt type tusj på papir, akryl på plate, eller olje på lerret etc.

Dette innebærer ikke en irrasjonell eller ureflektert holdning, men snarere en samkjøring av følelse og intellekt. Nevrologen Antonio Damasio har i Decartes feiltagelse gjort grundig rede for hvordan somatiske markører (følelser) griper inn i rasjonelle prosesser. Faktisk er det ikke mulig å ta en eneste avgjørelse uten at følelsene trer hjelpende til. På samme måte er det heller ikke mulig å formulere en tanke eller utforme en setning uten at det først har oppstått et sinnbilde.

Totalt består utstillingen av syv verk i varierende teknikk og format.

I galleriets inngangsparti vises tre arbeider som kan sies å representere fremtid, nåtid og fortid.

Det første (fremtid) er Feral Prophecy, en sammenstilling av et svart dystopisk oljemaleri (150x150cm) og en gipsskulptur i ni deler. Maleriet er pastost malt med kniv i kraftige farger som så er lasert med svart, og man kan spørre seg om ”profetien” antyder formørkelse eller lysning. I og med at begrepet ”gone feral” ofte benyttes som betegnelse på husdyr som har stukket av og blitt ville, er det vert å merke seg at skulpturen er en avstøpning og omforming av en pyntehund av den typen man finner i kitchy møbelforretninger. De ni delene utgjør til sammen tre hunder og minner således om den trehodede Cerberus som er Hades vokter ved inngangen til underverdenen.

Det andre (nåtid) er Grey Shiver, et veggmaleri i akryl, improvisert på stedet. Med utgangspunkt i mindre sorte separate former vokser motivet frem gjennom tilføying av konsentriske ringer i gradvis lysere valører. Etter hvert som prosessen går sin gang smelter de opprinnelige formene sammen og resultatet kan minne om topografiske kart, celle strukturer eller årringer.

Det tredje (fortid) er Remnant, et selvportrett i olje på plate, malt i perioden 1984 til 2014.
Etter tretti års bearbeidelse fremstår bildet som et minne av et selv, gradvis omformet og halvveis fortært av livsløpet. Protagonisten er muligens vitenskapsmann og ser ut til å vise frem en hittil uoppdaget botanisk mutasjon, en av evolusjonens mange undre.

Utstillingstittelen Ataraxia er hentet fra en veggmontasje i galleriets hovedrom, bestående av 40 monokrome tusjtegninger. Rent konkret består verket av automatisk og møysommelig utfylte hvite ark (100x70cm) montert på aluminium, hvert enkelt i ulike valører og farger. Tegneprosessen er svært meditativ på den måten at handlingen er tilstrekkelig motorisk krevende til at en ikke henger seg for mye opp i parallelle tankeprosesser, samtidig som disse tankeprosessene allikevel tar tilstrekkelig oppmerksomhet fra håndens bevegelser til at det formale forløpet får gå sin naturlige gang. Man kan nesten si at kunstneren blir et medium i et utvidet nå, lik en organisk printer som uforstyrret utfører et universelt iboende program eller en immanent algoritme.

Et annet større verk er Urban Templates, som er utført med akryl på papp. Det består av 18 sammensatte felt med et sammenhengende motiv. Verket har et dynamisk utrykk som peker mot en klassisk modernistisk/konstruktivistisk tradisjon. Tittelen refererer til at dette originale verket, utført på frihånd, er utgangspunkt for en 100 m2 utsmykking på Nydalen T-banestasjon i Oslo. Her har enkeltfeltene blitt scannet, forstørret og printet på folie, som igjen er klebet på metallplater og montert i taket over rulletrappene i nordre inngang. I denne konteksten kan det visuelle utrykket også minne om urbane fenomener som grafitti.

Assorted Qualia er en sammenstilling av fire mindre malerier på en spesiallaget hylle. Formalt er de beslektet med Urban Templates men med større materiell variasjon. Begrepet Qualia (entall: Quale) er et filosofisk begrep som betegner rent subjektive kvaliteter ved sensoriske opplevelser, som ens private møte med lukten av kaffe eller himmelens blåhet. Enkelte filosofer beskriver opplevelsen av en bestemt quale (kvalitet) som å vite alt det om den som ingen andre kan vite og som ikke lar seg formidle.

Resilience er et lite maleri (30x20cm) i akryl på mdf, hvis første fremtoning er lasert ut, før det senere har gjenoppstått i ny form. Det tåkeaktige minnet av første fase ligger under og danner grunnlag for fremveksten av den andre. Man kan forestille seg prosessen gjentatt som en evig pågående syklus.

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei