Galleri Haaken

Astrid Nondal - Wanderlust

22/1 - 15/2  2015

Astrid Nondal
Astrid Nondal, fra serien Ly, 2014, 22x13 x 8 cm

fra serien Ly
Astrid Nondal, 2014
22x13 x 8 cm

Astrid Nondal: Skogrand, lette skyer og grønn himmel, 2014, 76 x 110 cm
Astrid Nondal: En dag, tidlig på våren, 2014, 63 x 77 cm
Astrid Nondal: Skimte i det fjerne, 2014, 30 x 40 cm
Astrid Nondal: Utsyn, lysegrønn, 2014, 25 x 30 cm
Astrid Nondal: Andre siden av elva, 2014, 135 x 115 cm
Astrid Nondal: Grålysning, 2014, 63 x 77 cm
Astrid Nondal: Varm kveld 52x63 cm, 2014, 52 x 63 cm
Astrid Nondal: Beboer, 2014, 25 x 30 cm
Astrid Nondal: Hvit sky over treranden, 2014, 31 x 37 cm
Astrid Nondal: Sammenrusling, mørk, 2014, 165 x 130 cm
Astrid Nondal: Oppklarning, 2014, 45 x 60 cm
Astrid Nondal: Tosidig, 2014, 13 x 39 cm
Astrid Nondal: Litt før skumring, 2014, 76 x 110 cm
Astrid Nondal: Walking alone 46x13x8,5 cm, 2014, 46x13 x 8 cm
Astrid Nondal: fra serien Ly, 2014, 22x13 x 8 cm
Astrid Nondal: fra serien Sammensatt (13x13)x2, 2014, 13 x 26 cm

Wanderlust er Astrid Nondals 5. utstilling i Galleri Haaken. I sine nye malerier, tegninger og objekter fortsetter Astrid Nondal sin særegne utforskning av den tette forbindelsen mellom kultur og natur. Nondal sier selv at fenomenet Wanderlust; den sterke impulsen til å vandre, eventuelt å reise eller oppdage verden, er noe hun kjenner seg igjen i. Hennes vandringer i naturen er i stor grad med på å prege hennes virke som kunstner. Om sitt forhold til naturen utdyper Nondal:”Jeg oppfatter naturen som både lokkende, vakker, skremmende og uforutsigbar og kan ofte kjenne på en uro over kløften som oppstår mellom natur og det menneskeskapte.
Jeg er knyttet til landskapet på Vestlandet hvor jeg har vokst opp; et landskap som er både voldsomt, spektakulært og vakkert, i et av kjerneområdene for nasjonalromantikken. Et landskap som i moderne tid også er preget av sterke og fascinerende menneskelige innslag gjennom kraftutbygging og tung industri”.
For øvrig står de utstilte arbeidenes korte og relativt nøkterne titler i kontrast til ytterst raffinerte naturmotiver med referanser tilbake både til italiensk renessansemaleri og til nordisk romantikk. Maleriene, de funnede objektene og de skulpturliknende gjenstandene fremstår ikke som entydige og umiddelbart tilgjengelige, men lokker publikum ved sitt gåtefulle uttrykk. I de utstilte tegningene gjenkjenner man for øvrig trekk fra den australske urbefolkningens forfinete, kartliknende kunst, bygget opp av prikkede mønstre. Astrid Nondal er selv ikke fremmed for å sammenligne det å tegne med å vandre. Tegningene på utstillingen har tittelen Turtegninger. Hver tegning er tenkt som en tur eller memorering av en tur. De er utført rytmisk og repeterende uten noen bestemt plan, slik at de nærmest vokser frem av seg selv.


For ytterligere informasjon kontakt:
Galleri Haaken tel.: 22 55 91 97 / 951 04 704 / 996 97 142
info@gallerihaaken.com

Til listen over alle omtalte utstillinger

 
Galleri Haaken
Tjuvholmen allé 23
N-0252 Oslo
Opening hours
Tuesday - Friday 12 - 17
Saturday 12 - 16
Tel +47 2255 9197
info@gallerihaaken.com
Facebook
Instagram

 
Webutvikling: Erlend Schei